Stackelberg production-protection games: Defending crop production against intentional attacks

Marieke Musegaas, Loe Schlicher (Corresponding author), Herman Blok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stackelberg production-protection games: Defending crop production against intentional attacks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen