Stable multi-skill workforce assignments

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stable multi-skill workforce assignments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie