Stable clustering through mobility prediction for large-scale multihop intelligent ad hoc networks

S. Sivavakeesar, G. Pavlou, A. Liotta

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    49 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stable clustering through mobility prediction for large-scale multihop intelligent ad hoc networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen