Stable and crossing structures

T. Fleiner

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

179 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Gerards, Bert, Promotor
  • Schrijver, A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 nov 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit