Stabilizing the 1-periodic response of a beam with one-sided spring; Experiment versus simulation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stabilizing the 1-periodic response of a beam with one-sided spring; Experiment versus simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie