Stabilizing solutions of the $H_\infty$ algebraic Riccati equation

A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stabilizing solutions of the $H_\infty$ algebraic Riccati equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie