Stabilization of protein-protein interactions by small molecules

F. Giordanetto, A. Schäfer, C. Ottmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
5976 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stabilization of protein-protein interactions by small molecules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen