Stabilization of networked control systems with large delays and packet dropouts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stabilization of networked control systems with large delays and packet dropouts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde