Stabilization of laminar inverted ultra-lean hydrogen-methane-air flames

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stabilization of laminar inverted ultra-lean hydrogen-methane-air flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie