Stability screening of phosphorescent iridium(III) complexes

C. Ulbricht, A. Winter, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 234th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 19-23 August 2007, Boston, MA, United States
Pagina'sINOR-300
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit