Stability of the equilibria for spatially periodic flows in porous media

J. Escher, G. Prokert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1061-1080
Aantal pagina's20
TijdschriftNonlinear Analysis : Theory, Methods and Applications
Volume45
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability of the equilibria for spatially periodic flows in porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit