Stability of monolayers and bilayers in a copolymer-homopolymer blend model

Y. Gennip, van, M.A. Peletier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability of monolayers and bilayers in a copolymer-homopolymer blend model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie