Stability notions in synthetic graph generation: a preliminary study

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability notions in synthetic graph generation: a preliminary study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen