Stability limit of the cryogenic hydrogen maser

A.C. Maan, H.T.C. Stoof, B.J. Verhaar, P. Mandel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  139 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability limit of the cryogenic hydrogen maser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie