Stability analysis via averaging functions

S. Pogromskiy, A.S. Matveev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability analysis via averaging functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen