Stability Analysis of Thermodynamic Systems: Heat Conduction in Solids

Daming Lou (Corresponding author), Siep Weiland (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability Analysis of Thermodynamic Systems: Heat Conduction in Solids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics