Stability analysis of the BDF slowest first multirate methods

A. Verhoeven, E.J.W. Maten, ter, R.M.M. Mattheij, B. Tasic

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

10 Citaten (Scopus)
236 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's26
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume0704
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit