Stability analysis of injection molding flows

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
248 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability analysis of injection molding flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen