Stability analysis of fractal dimension in retinal vasculature

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Ophthalmic Medical Image Analysis Second International Workshop, OMIA 2015 Held in Conjunction with MICCAI 2015, 9 October 2015, Munich, Germany
Plaats van producties.l.
Uitgeverijs.n.
Pagina's1-8
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit