Stabiliteit uit glas en staal : promotieonderzoek naar het verstijven van stalen raamwerken door vierzijdig gelijmde glasplaten

E.M.P. Huveners, F. Herwijnen, van, F. Soetens, H. Hofmeyer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Glasplaten kunnen belastingen in het vlak weerstaan en in een constructie de functie van stabiliteitsverbanden achter een glazen pui vervangen. Een stabiliteitssysteem bestaande uit een stalen raamwerk, een enkele glasplaat en drie verschillende lijmnaadtypen is onderzocht aan de TU Eindhoven. Het onderzoek bestond uit experimenten, eindigeelementensimulaties, parameterstudies en het ontwikkelen van mechanicamodellen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-18
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit