Stabilised wavelet transforms for non-equispaced data smoothing

E. Vanraes, M.H. Jansen, A. Bultheel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1979-1990
TijdschriftSignal Processing
Volume82
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit