ssPNA templated assembly of oligo(p-phenylenevinylene)s

P.G.A. Janssen, N. Meeuwenoord, G. Marel, van der, S. Jabbari-Farouji, Paul Schoot, van der, M. Surin, Z. Tomovic, E.W. Meijer, A.P.H.J. Schenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A single-stranded oligothymine peptide nucleic acid (PNA) was used as a template for the assembly of a chiral oligo(p-phenylenevinylene) diaminotriazine derivative (OPV) in methylcyclohexane (MCH) revealing nanostructures in which the size is controlled by the template.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-111
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications
Volume46
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'ssPNA templated assembly of oligo(p-phenylenevinylene)s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit