SQUID operation of point contacts from yttrium barium copper oxide (YBaCuO)

A.T.A.M. Waele, de, W.A. Draisma, V.A.M. Brabers, W.J.M. Jonge, de, R.W. Heijden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

dcSQUID operation of YBa2Cu3O7-y is investigated using point-contact devices. Special attention is paid to the indications of strong proximity effect in YBaCuO-tin point contacts. Investigations of heterocontacts between YBaCuO and tin, and between niobium and tin, are presented, both above and below the critical temperature of tin.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1415-1416
Aantal pagina's2
TijdschriftPhysica C : Superconductivity
Volume153-155
Nummer van het tijdschriftPart 3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SQUID operation of point contacts from yttrium barium copper oxide (YBaCuO)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit