Squaring the circle : an algorithm for generating polyhedral invariant sets from ellipsoidal ones

A. Alessio, M. Lazar, A. Bemporad, W.P.M.H. Heemels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Squaring the circle : an algorithm for generating polyhedral invariant sets from ellipsoidal ones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen