Sprokkel XL : Planimetrie bewezen met stereometrie

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)220-222
Aantal pagina's3
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume43
Nummer van het tijdschrift55/56
StatusGepubliceerd - 1956

Citeer dit