Sprokkel LXVI : De isodynamische as van een driehoek en het hoogtepunt van zijn voetpuntsdriehoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-18
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume53 (65/66)
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit