Sprokkel 241 : Het olympiadevraagstuk 2362 (III)

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)271-273
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume67 (79/80)
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit