Spray penetration, combustion, and soot formation characteristics of the ECN Spray C and Spray D injectors in multiple combustion facilities

Noud Maes (Corresponding author), Scott A. Skeen, Michele Bardi, Russell P. Fitzgerald, Louis Marie Malbec, Gilles Bruneaux, Lyle M. Pickett (Corresponding author), Koji Yasutomi, Glen Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spray penetration, combustion, and soot formation characteristics of the ECN Spray C and Spray D injectors in multiple combustion facilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen