Spray combustion analysis of humins

J. Feijen, G. Klink, E. de Jong, A. Schmid, N.G. Deen, M.D. Boot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spray combustion analysis of humins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen