Spray combustion analysis of humins

J. Feijen, G. Klink, E. de Jong, A. Schmid, N.G. Deen, M.D. Boot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spray combustion analysis of humins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen