Spray analysis of the PFAMEN injector

J.J.E. Reijnders, M.D. Boot, L.P.H. de Goey, M. Bosi, L. Postrioti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spray analysis of the PFAMEN injector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen