Spontaneous protein adsorption on graphene oxide nanosheets allowing efficient intracellular vaccine protein delivery

Hui Li, Kaat Fierens, Zhiyue Zhang, Nane Vanparijs, Martijn J. Schuijs, Katleen Van Steendam, Natàlia Feiner Gracia, Riet De Rycke, Thomas De Beer, Ans De Beuckelaer, Stefaan De Koker, Dieter Deforce, Lorenzo Albertazzi, Johan Grooten, Bart N. Lambrecht, Bruno G. De Geest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

83 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spontaneous protein adsorption on graphene oxide nanosheets allowing efficient intracellular vaccine protein delivery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science