Spontaneous membrane formation and self-encapsulation of active rods in an inhomogeneous motility field

J. Grauer, H. Löwen, L.M.C. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
181 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spontaneous membrane formation and self-encapsulation of active rods in an inhomogeneous motility field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie