Splitting sound annoyance into two components: level and sound character

B.L. Cardozo, R.A.J.M. Lieshout, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-29
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume16
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit