Spitzer's identity for discrete random walks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spitzer's identity for discrete random walks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics