Spinning disc reactor: Intensification of mass transfer and reaction rate

M. Meeuwse, J. Schaaf, van der, B.F.M. Kuster, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

abstract only
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IXth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC IX), 03-05 March 2008, Noordwijkerhout
Pagina'sp.-120
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spinning disc reactor: Intensification of mass transfer and reaction rate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit