Spin waves in two-dimensional atomic hydrogen gas

J.M.V.A. Koelman, H.J.M.F. Noteborn, L.P.H. Goey, de, B.J. Verhaar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Second European Conference on Atomic and Molecular Physics, 15-19 april, Amsterdam, Netherlands
RedacteurenA.E. Vries, de, M.J. Wiel, van der
Plaats van productieNetherlands, Amsterdam
Pagina's155-
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit