Spin waves in spin-polarized hydrogen atoms adsorbed on a superfluid 4He film

J.M.V.A. Koelman, H.J.M.F. Noteborn, L.P.H. Goey, de, B.J. Verhaar, J.T.M. Walraven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  80 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Spin waves in spin-polarized hydrogen atoms adsorbed on a superfluid 4He film'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie