Spin pumping in Co56Fe24B20 multilayer

H. Lee, L. Wen, M. Pathak, P. Janssen, P.R. LeClair, C. Alexander, C.K.A. Mewes, T. Mewes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spin pumping in Co56Fe24B20 multilayer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie