Spin-injection nanodevices

B. Koopmans, M.V. Tiba, C.J.P. Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

12 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-51
Aantal pagina's3
TijdschriftNevac Blad
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spin-injection nanodevices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit