Spin glass behavior of (Cd1-xMnx)3As2

C.J.M. Denissen, H. Nishihara, P.A.M. Nouwens, K. Kopinga, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Specific heat, magnetization and susceptibility results of the spin glass (Cd1-xMnx)3As2 are presented. These results are interpreted with a model, which explains satisfactorily all the various results simultaneously.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1291-1292
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume54-57
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spin glass behavior of (Cd1-xMnx)3As2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit