Spin design of iron complexes on Fe-ZSM-5 zeolites

A.M. Volodin, G.M. Zhidomirov, K.A. Dubkov, E.J.M. Hensen, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spin design of iron complexes on Fe-ZSM-5 zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry