Spin dependent transport in structured magnetic layers

W. Oepts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Frits Philips Inst. Quality Management
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Wim, Promotor
  • Coehoorn, Reinder, Promotor
Datum van toekenning21 apr 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0837-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit