Spin and circulating currents in nanostructures

J. Bree, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

314 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Koenraad, Paul M., Promotor
  • Flatté, Michael E., Promotor
  • Silov, Andrei Y., Co-Promotor
Datum van toekenning9 okt. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3687-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit