SPICOS: a cooperative natural-language dialogue system

D.G. Bouwhuis, R.P.G. Collier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-16
  Aantal pagina's4
  TijdschriftPhilips Research Bulletin on Systems and Software
  Volume2
  StatusGepubliceerd - nov 1990

  Citeer dit