Spherical codes and designs

Ph. Delsarte, J.M. Goethals, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

502 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)363-388
Aantal pagina's26
TijdschriftGeometriae Dedicata
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spherical codes and designs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit