Sphere-packings, codes, lattices and theta-functions

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelPacking and Covering in Combinatorics (based on lectures given during the study week "Stapelen en overdekken", June 5-9, 1978), Mathematical Centre Tract 106
RedacteurenA. Schrijver
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijStichting Mathematisch Centrum
Pagina's141-160
ISBN van geprinte versie90-6196-180-7
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit