Spel bevordert goede conditie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederlandse steden oefenen een enorme aantrek- kingskracht uit op bedrijven en consumenten. De snelle groei zorgt voor druk op de leefbaarheid. Spelletjes kunnen helpen om onze leefomgeving en inwoners in goede conditie te houden.
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)30-31
Aantal pagina's2
TijdschriftMilieu
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1 sep. 2017

Citeer dit