Spektroskopische Charakterisierung von Gleichgewichtsabweichungen in einem induktiv gekoppelten Plasma

S. Nowak, J.J.A.M. van der Mullen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)869-872
TijdschriftHelvetica Physica Acta
Volume61
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit