Speeding Up Ultrafast Spin Dynamics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelPhysics Colloquium, University of Konstanz (10 Jun 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit