Speeding up ultrafast demagnitization by non-local spin transfer (invited)

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelFinal colloquiqum of DFG Priority Program 1133 Ultrafast magnetization processes; Irsee/Bavaria, Germany
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit